Neterra.Cloud

Neterra.Cloud ви предоставя инфраструктура като услуга във вид на облачни сървъри, наети сървъри и IT услуги с изключително високо качество. Основан е през 2012, а мисията му е да „отвързва ръцете“ на софтуерните специалисти и хората от бизнеса, за да си свършат работата по най-добрия начин.

Neterra.Cloud е бранд на Нетера - глобална телекомуникационна компания с над 25 години опит. Този опит се оказва безценен както при създаването на облачната инфраструктура, така и при предоставянето и поддръжката на всички услуги. 

Вие се възползвате от предимствата на надежден и сигурен, собствен и независим дейта център, високоскоростна и защитена свързаност, техническо оборудване и експертиза в областта.

Страстта и желанието ни непрекъснато да развиваме и подобряваме предлаганите услуги е гаранция, че получавате най-новите и добре работещи решения.

Neterra.Cloud е оторизиран Microsoft SPLA партньор и предлага пълната гама от продуктите на Microsoft. Брандът създава нова, високопроизводителна система за съхранение на данни от типа софтуерно дистрибутиран сторидж, който е невероятно гъвкав и ефективен.

В зависимост от нуждите, които вие имате за съответните ресурси, можем да ви осигурим различни видове технически решения.

И още нещо... Neterra.Cloud е сертифициран по ISO 20000, ISO 9001 и ISO 27001.

 
Свържете се с нас

Neterra.Cloud: платформата

  

Как работи?

Как работи?

Платформата е проектирана така, че дори при отпадане на всички сървъри за нейното управление, стартираните облачни сървъри върху хипервайзорите да продължат да работят без прекъсване.

Резервираността е организирана на принципа N+1, като съдържанието и конфигурацията на основния сървър се репликира в реално време върху най-малко още един сървър, който може да замени автоматично първия, в случай на нужда.

Чрез специален IPMI контролер и система за 24x7x365 мониторинг се наблюдават параметрите на сървърите в реално време:

  • Температура на процесорите, на системата и на твърдите дискове

  • Работата на охлаждащите вентилатори 

  • Стойности на напреженията, подавани от захранващите блокове

  • S.M.A.R.T. статус на твърдите дискове, използвано дисково пространство

  • Натоварване на паметта, на процесора, състояние на мрежовата свързаност, и др.

  • За осигуряване на допълнителна резервираност, всеки от дисковите масиви разполага с няколко независими охлаждащи модула и два независими захранващи модула

  • Осигурена е възможност за „топла“ подмяна на всеки от тях при работещ масив

Конфигурирай онлайн
За Neterra.Cloud избрахме сигурен и защитен дом - Sofia Data Center

За Neterra.Cloud избрахме сигурен и защитен дом - Sofia Data Center

София дейта център (SDC) е неутрален център за данни. Това значи, че дори да ползвате сървъри и други услуги на Нетера в него, нямате никакви ограничения да работите и с други доставчици. 

SDC ви предлага високоскоростна интернет връзка и директна свързаност до Румъния, Сърбия, Македония, Гърция и Турция. Тук всички български мрежи се срещат с най-големите телеком оператори в Европа.

София дейта център разполага със сертификат за съответствие с европейските директиви и националните наредби и с множество отличия от международни форуми.

Научете повече

Свържете се с нас

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!