Последно поколение процесори и облачни решения с неограничен трафик

Консултирайте се

Клауд сървър

Virtual Processors - 4 vCPU

.

Memory - 4 GB

.

Disk space - 80 GB SSD

.

Bandwidth - Unlimited Traffic

.

Цена

€ 27.99
Поръчай

<!-- TrustBox widget - Carousel --> <div class="trustpilot-widget" data-locale="en-US" data-template-id="53aa8912dec7e10d38f59f36" data-businessunit-id="61b11391bb362cd57fe319f5" data-style-height="140px" data-style-width="100%" data-theme="light" data-stars="2,3,4,5" data-review-languages="en">   <a href="https://www.trustpilot.com/review/neterra.net" target="_blank" rel="noopener">Trustpilot</a> </div> <!-- End TrustBox widget -->

Пре-конфигурирани клауд сървъри на надеждна инфраструктура с неограничен трафик и възможност за надграждане.

Изберете

Предимства

Дискове с NVMe storage

Дискове с NVMe storage

Експресна енергонезависима памет със светкавична реакция дори при огромни корпоративни натоварвания.

VMWare Images

VMWare Images

Възможност за разпъване на VMWare Images.

Хибридна мрежа

Хибридна мрежа

Възможност за изграждане на частна връзка между оборудването ви и клауд сървърите, разположени на платформата Neterra.Cloud.

Kubernetes

Kubernetes

Облачна платформа, която ви позволява да качвате контейнери с отворен код.

Intel Platinum

Intel Platinum

Процесори от последно поколение Intel Platinum за най-висока производителност.

Гарантирана резервираност

Гарантирана резервираност

Съдържанието и конфигурацията на основния сървър се репликира в реално време върху най-малко още един сървър, който може да замени автоматично първия при нужда.

Операционни системи

   

Част от нашите клиенти

  

Въпроси и отговори

Какво представляват Клауд сървърите?

Cloud (клауд) сървърите са надеждни и гъвкави виртуални Linux, Windows и FreeBSD сървъри, достъпни и управляеми през интернет. Използва се технология за виртуализация (KVM), чрез която ресурсите на един много мощен физически сървър се разделят и се образуват няколко виртуални логически сървъра, работещи напълно самостоятелно. 

Данните са изнесени върху резервирани външни дискови масиви, което осигурява защитата им и позволява местенето на облачните сървъри в реално време без прекъсване на работата им. 

Физическите сървъри се наблюдават във всеки един момент и в случай на проблем с някой от тях, клауд сървърите, работещи върху него, се местят автоматично на друг. Ресурсите на облачните сървъри могат да бъдат променяни динамично по всяко време. 

Защо Cloud, а не виртуални сървъри (VPS)?

Отъждествяването на облачните технологии само с виртуализацията е доста често срещана грешка. За съжаление, има доставчици на пазара, които предлагат и рекламират услугите си като облачни, а всъщност предоставят единствено виртуализация със софтуер за управление, като по този начин заблуждават потребителите. 

Виртуализацията или разделянето на един физически сървър на няколко логически е само една технология и малка част от изграждането на истинска облачна среда. Използват се още десетки технологии, които осигуряват работата на цялата система като един жив организъм, в който различните компоненти си взаимодействат. Цялата система в клауд средата се управлява и следи от контролни сървъри, които предприемат автоматични конкретни действия при определени събития. 

Сигурността и надеждността на клауд платформите са на изключително по-високо ниво, производителността също. В клауд средата отсъства SPOF (Single Point Of Failure), защото всички компоненти, устройства и мрежови трасета са дублирани и резервирани. 

Каква е разликата между Cloud и наетите сървъри?

От потребителска гледна точка и при облачните сървъри, и при физическите, имате възможност да инсталирате и конфигурирате всякакъв софтуер без ограничение. В сравнение с физическите обаче, клауд сървърите могат да бъдат конфигурирани по-бързо - само за няколко минути. 

Всички основни операции са автоматизирани и отнемат няколко клика в уеб базиран контролен панел. Много голямо предимство е, че при клауд сървърите имате възможност да променяте параметрите им, като добавяте или премахвате ресурси по всяко време и в зависимост от вашите нужди. 

От гледна точка на надеждността, при наетите сървъри има наличие на SPOF (Single Point Of Failure), т.е. ако някой компонент в сървъра се повреди, той ще спре да работи, докато не бъде подменен. В Neterra.Cloud всички компоненти, устройства и мрежови трасета са дублирани и резервирани и в случай на проблем, сървърите и услугите ви ще продължат да работят без прекъсване. 

Свържете се с нас

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!